U 12 A ZB
Berlin, Parey
* 15,00     ° 15,00

U 12 A ZB
Berlin, Weidmannsche Buchhandlung
* 15,00     ° 15,00
U 12 A ZC
Breslau, Cohn / Gewerbe-Ausstellung 1881
* 225,00     ° 225,00
U 12 A ZB
Deutsch-Avricourt, Jaluzot
* 15,00     ° 15,00
U 12 A ZB
Dresden, Doubletten-Austausch der Verbandes Philatelistischer Vereine
* 30,00     ° 30,00
U 12 A ZB
Düsseldorf, Schuss
* 15,00     ° 15,00
U 12 A ZB
Frankfurt, Hertzog
* 15,00     ° 15,00
U 12 A ZB
Giessen, Fehsenfeld
* 15,00     ° 15,00
U 12 A ZB
Hamburg, Propfe & Co
* 15,00     ° 15,00
U 12 A ZB
Hanau, Oldenkoll & Comp.
* 15,00     ° 15,00
U 12 A ZB
Harburg, Traun
* 15,00     ° 15,00
[postlist 12]
(c) 2011 Joachim Strahlendorff